Työryhmä

 cropped-p2b63033.jpg

FM Laura Airola on koulutukseltaan Venäjään erikoistunut journalisti ja vapaa toimittaja. Hän on ollut perustamassa ja järjestämässä Ykspihlajan kulttuuriviikkoja, jossa soiva näyttely esitetään kesällä 2018.

FM Heta Kaisto on koulutukseltaan taidehistorioitsija ja kirjallisuustieteilijä. Hän tekee taiteellista väitöskirjatutkimustaan Beyond Writing: Witness and the Eternal Return of Words Aalto-yliopiston taiteen laitoksen visuaalisen kulttuurin pääaineeseen. Tutkimuksen tarkastelun kohteena ovat erilaiset tuhon kokemusten todistajalausunnot sekä filosofinen viitekehys ja taideteokset, jotka pyrkivät lähestymään todistamisen tapahtumaa poetiikan keinoin.

TaM Hanna Koikkalainen on valmistunut valokuvaajaksi Taideteollisesta korkeakoulusta. Hän on opiskellut lisäksi myös kuvajournalismia, dokumentaarista elokuvaa ja kulttuurihistoriaa. Koikkalainen on pitänyt useita näyttelyitä ja osallistunut  monitaiteellisiin projekteihin ja tieteellisiin hankkeisiin valokuvaajana. Monissa projekteissa on ollut tärkeässä roolissa kansanperinteet, yksilön kokemus historiallisissa tapahtumissa ja arkistot, viimeksi Suistamo-perinnelaboratorion “Lakkautettu kylä” – taidenäyttelyssä, missä haastattelut ja arkistotallenteet ovat merkittävässä osassa.

TaM Katja Lautamatti on valmistunut dokumentaarisen elokuvan ohjaajaksi (MA) ja kuvataiteilijaksi (Amk). Hän tekee Aalto-yliopistossa taiteellisen tutkimuksen piiriin kuuluvaa väitöskirjatutkimusta Poetics of the Absence joka käsittelee fiktiota tapana tietää ja muistaa.

Yhteydenotot: hysteerisetoireet@gmail.com