Hankeen esittely

Hysteeriset oireet -hanke yhdistää tieteellisen tutkimuksen, taiteellisen työskentelyn ja journalismin. Nimi hysteeriset oireet viittaa Jalal Touficin ja libanonilaisen taiteilijan Walid Raadin ajatteluun, jonka kautta tarkastelemme sisällissodan kollektiivisia kokemuksia, jotka nousevat esiin oireina, joita taide ja fiktio havaitsevat parhaiten.

Työryhmää kiinnostaa sisällissodan kokemuksen Suomi ja oman sukupolvemme suhde sisällissotaan. Tavoitteemme ei ole kirjoittaa historiaa, vaan kuunnella sitä; nostaa esiin arkistojen mikrohistoriallisia ääniä, unia, väärin muistettuja lauluja ja ylimääräisiä liuskoja joiden ääreen harvoin pysähdytään. Tavoitteena on kyseenalaistaa sisällissodan representaatioon liittyvät konventiot, kuten arkistokuvan käyttötavat ja ‘totuuteen’ pyrkivän kerronnan, ja tuomaan sodan kokemus ja silminnäkijät lähemmäksi tämän päivän katsojaa ja kuulijaa. Taiteen keinot ovat avainasemassa tässä käsittelyssä.

Hanke tuottaa neljä kokonaisuutta: lehtireportaasien sarjan, kolmiulotteista ääniteknologiaa hyödyntävän radiokuunnelman, tieteellisen artikkelin sekä soivan näyttelyn joka kokoaa yhteen hankkeen osa-alueet. Hanke toteutetaan vuonna 2016 ja julkaistaan vuosien 2017-2018 aikana. Hankkeemme on valittu osaksi Valtioneuvoston kanslian johtamaa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi100 -kokonaisuutta.